חברת הרמן שיוק מיצרת ומפתחת גורפי זבל. הגורפים מיוצרים ומותקנים על ידי החברה. הגורפים מגיעים עם בקר שליטה מגוון.

גורפים