חברת הרמן שיווק מתקינה מערכות צינון באבוסי הבקר. מאוררי הצינון הינם R-9000 תוצרת גלאון ומערכות המים מותאמות לפיי דרישת הלקוח. ישנם אפשרויות שונות ומגוונות לחישנים ובקרים שונים.

צינון אבוס