אוורור מפטמות ודירים

אוורור מפטמות ודירים

אוויר נקי הוא מצרך חשוב לבהמות , בשל הצפיפות והרטיבות האוורור מהווה גורם קריטי ברווחת בעלי החיים ובשמירה על בריאותם

כמו בבקר לחלב , גם הבקר לבשר והצאן נהנים מאותם יתרונות של מאווררי התקרה .