מערכות צינון לרפתות

חברת הרמן שיווק מתמחה בבניית מערכות צינון לרפתות החלב , מערכות הצינון בנויות מחצרות צינון , אוורור מכון החלביה , מערכת צינון באבוסים , אוורור הסככות , יונקיות והצללות.

השילוב בין טכנולוגיה איכותית , לידע ולהתקנה ברמה גבוהה יוצר מערכת צינון אפקטיבית ויעילה לשנים רבות.

מערכת הצינון והאוורור ברפת  היא מערכת החכרחית לתפקוד הפרה במהלך הקיץ.

בריאות , הורמונאלית , שמירה לייצור חלב גבוה , תזונה ועוד.

שינוי ממערך האוורור ממאווררי צד למאווררי תקרה שיפר פלאים את תוצאות מערכת הצינון

בייבוש המרבצים, ייבוש הפרות בחצרות הצינון, השקט וחיסכון חשמל גרמו למאווררי התקרה להיכנס לכל רפת במדינת ישראל.

 חברת הרמן שיווק יבואנית בלעדית של חברת C.M.P האיטלקית המתמחה בייצור מאווררי תקרה לענף הרפת.