טילוף

צליעות ומחלות רגליים בבקר לחלב פוגעות ברווחת בעלי החיים.

בריאות טלפיים לקויה גורמת הפסדים כלכליים ניכרים עקב פגיעה בתנובת החלב, בפוריות ועליה בתחלופת פרות.

צליעה נחשבת לבעיה השלישית בחשיבותה ברפת לאחר פוריות ודלקות עטין.