אוורור סככות

כחלק בלתי נפרד ממערכת הצינון הכללית של הרפת 

אוורור הסככות עוזר לפרה לשמור על הטמפ' גוף שיצא מחצר הצינון .

היתרונות של מאווררי תקרה בסככות הרביצה הם:

פיזור העדר בכל הסככה , ניצול מרבי של שטח הסככה , ייבוש , הפחתה בתאים הסומאטיים , פחות דלקות רגליים זיהומיות והחלפת אוויר מהירה בכל הסככה .