צינון אבוס

מערכת הצינון באבוס היא מערכת חשובה מאוד בשמירה על חום גוף הפרה

המקום הצפוף ביותר בסככה , צינון האבוס הינו צינון כפוי לרוב שמתבצע על ידי סגירת הפרה בעולים ואוורור והמטרה בזמנים שונים לצינון האווריר סביב הפרה ועור הפרה

  ההמטרה באבוסים גורמת למולויי בורות הריכוז של הזבל הבאובס לכן יש לוודא את כמות המים .